Google pubblica i cookie per analizzare il traffico verso questo sito. Le informazioni sull'utilizzo del nostro sito da parte tua vengono condivise con Google a tale scopo. Ulteriori informazioni
Lavesan Solution for the world of composites
LAVESAN Srl uzyskał certyfikat ISO 9001: 2008 potwierdzający skuteczne wdrożenie systemu zarządzania jakością dla następujących działalności: "Rozwój i produkcja żywic poliestrowych i epoksydowych, tkanin i matotkanin. Komercjalizacja produktów z włókna szklanego".
Tkaniny i matotkaniny firmy LAVESAN uzyskały również certyfikat RINA.
Ponadto firma posiada certyfikat Lloyd’s Register dla żywic wykorzystywanych w sektorze morskim.
LAVESAN rozwija najlepsze żywice oraz systemy niepalne, które można znaleźć na rynku. Liczne certyfikaty LAPI pokazują, że nasze systemy pozwalają klientom spełniać najbardziej rygorystyczne klasy niepalności.